Fysiotherapie

Bij Warner’s Physical bent u in handen van een fysiotherapeut die een officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het CKR (Centraal Kwaliteits Register). Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhoegen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Het volgen van opleidingen en het bijhouden van vakkennis door nascholing.

De basisverzekering
Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde basiszorgverzekering. dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket vergoedt in de volgende gevallen fysiotherapie. Na een operatie vanaf de 21e behandeling. Behandelingen van chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) vanaf de 21e behandeling. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per jaar of volledig bij chronische aandoeningen).

De aanvullende verzekering
U kunt zich aanvullend verzekeren tegen de kosten van fysiotherapie. In de polisvoorwaarde van de aanvullende verzekering staat of u een vergoeding krijgt. Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u een nota. Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt dus af van de polis die u heeft afgesloten. Bij twijfel, vraag bij u eerste bezoek of u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Indien u de nota zelf dient te betalen, dan zijn dit de tarieven:

Eerste consult fysiotherapie € 47,50
Behandeling fysiotherapie € 32,00
Eerste consult fysiotherapie aan huis na verwijzing huisarts of specialist € 57,50
Behandeling fysiotherapie aan huis € 42,00
Fysiotherapie wordt gegeven in daarvoor speciaal ingerichte ruimte.

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 8.00-22.00
Zaterdag: 8.00-12.00